skip to main content
Newcastle Emlyn Town Council crest

Cyngor Tref Castell Newydd Emlyn

COFEB RHYFEL

Fe’i hadeiladwyd yn wreiddiol ar wal gefn y castell ym 1923 i gofio’r rhai o’r ardal a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Ychwanegwyd tabled arall i gofio’r cwympiadau yn yr Ail Ryfel Byd.
Fe’i symudwyd ym 1985 i safle rhwng Eglwys y Drindod Sanctaidd a’r Llys. Roedd hyn yn ei gwneud yn llawer mwy cyfleus i gynnal gwasanaethau yn y gofeb nawr.