skip to main content
Newcastle Emlyn Town Council crest

Cyngor Tref Castell Newydd Emlyn

GWASANAETHAU LLEOL

Canolfan Feddygol (Meddygfa'r Meddyg)

Meddygfa Emlyn, Teras Lloyd, Adpar, Castell Newydd Emlyn, SA38 9NS Ffôn: 01239 710479

Meddygfa Deintyddol

Deintyddfa Emlyn, Castell Newydd Emlyn, SA38 9NS Ffôn: 01239 711111

Cemegwyr

Fferyllfa Strŷd y Bont, Castell Newydd Emlyn, SA38 9DX Ffôn: 01239 710246 
Cemegydd Boots, Strŷd y Sycamorwydden, Castell Newydd Emlyn, SA38 9AP Ffôn: 01239 710240

Ysbytai

Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru Caerfyrddin Ffôn: 01267 235151
Ysbyty Bronglais, Aberystwyth Ffôn: 01970 623131
Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd Ffôn: 01437 764545
Ysbyty Aberteifi Ffôn: 01239 612214

Ysgolion

Ysgol Gynradd Ysgol Y Ddwylan
Heol Newydd, Castell Newydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin, SA38 9AB
Ffôn: 01239 710 671 (Pennaeth: Mr Sion Mason-Evans)
Categori A / B

Ysgol Uwchradd Ysgol Gyfun Emlyn

Castell Newydd Emlyn, SA38 9LN
Ffôn: 01239 710447 (Pennaeth: Mr Hugh Thomas)
Categori EM gyda Chymraeg arwyddocaol

Banciau

Lloyds Bank, Teras Cawdor, Castell Newydd Emlyn, SA38 9AT
Ar agor Dydd Llun-Dydd Mercher, Dydd Gwener 9.30-3.30pm (tan Ionawr 2019)

Barclays Bank, 8 Teras Cawdor, Castell Newydd Emlyn, SA38 9AU
Ar agor (tan fis Tachwedd 2018)

Swyddfa Bost

GS News, Strŷd y Sycamorwydden, Castell Newydd Emlyn
Ar agor Dydd Llun- Gwener 9.00 - 5.30pm, Sadwrn 9.00 - 12.30pm
http://www.gsnews.co.uk/post-office/4591336523